Địa chỉ: Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413659468
Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày hiệu lực:
17/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày hiệu lực:
17/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/03/2019
Ngày hiệu lực:
16/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Ngày ban hành:
30/07/2018
Ngày hiệu lực:
30/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV số 267/SGĐT-CTHSSV Về việc triển khai cuộc thi " Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018
Ngày ban hành:
22/03/2018
Ngày hiệu lực:
22/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV số 193/SGDĐT-GDTX Về việc hướng dẫn đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên cán bộ giáo viên năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
22/03/2018
Ngày hiệu lực:
22/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV số 144/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung
Ngày ban hành:
19/03/2018
Ngày hiệu lực:
19/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV Số 206/SGDĐT-CTHSSV Về việc tổ chức cuộc thi" Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2018
Ngày ban hành:
13/03/2018
Ngày hiệu lực:
13/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 -2018 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận Huyện. Ban Lãnh đạo trường Mầm non Hồng Nhung thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ tuổi như sau:

Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực