Địa chỉ: Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413659468
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Trừng Xá

Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
02413659468
c0trungxalt@bacninh.edu.vn