Địa chỉ: Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413659468
Cùng với xu thế mới của cuộc sống hiện đại, trẻ mầm non đang bị thiếu hụt một số kỹ năng sống cơ bản, vì vậy việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là vô cùng cấp thiết.
Trang bị kỹ năng sống cho trẻ mầm non là điều quan trọng, nhiều phụ huynh bao bọc con quá kỹ, khiến con không thích nghi được với môi trường xung quanh, dẫn đến những sai lệch trong hành động.